Απόψεις: Ο Άρειος Πάγος, οι πρόνοιες του Συντάγματος και οι πλειστηριασμοί…

0
Ο Γιάννης Γκλάβατος.

Γράφει ο Γιάννης Γκλάβατος

Πληροφορήθηκα, όπως όλοι μας, περί της αποφάσεως του ανωτάτου δικαστηρίου για τους πλειστηριασμούς.

Σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στο Σύνταγμα της χώρας μου. Για δείτε τι διάβασα:

1)  Άρθρο 21, παρ.4. “Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ι    α ν ε π α ρ κ ώ ς αποτελεί ΕΙΔΙΚΗ φροντίδα του κράτους.” 

2)  Άρθρο 93, παρ.4. “Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.”                                                              

3) Άρθρο 1, παρ.2. ” Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία” και παρ. 3 (του ιδίου άρθρου): ” Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό  υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα “.                                                    

Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

παρ.2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

παρ. 3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

παρ.4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι  και υ π ο χ ρ ε  ο ύ ν τ α ι  να α ν τ ι σ τ έ κ ο ν τ α ι  με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.//                                                                     

Διάβασα επίσης στο έγκριτο λεξικό ” Πύλη” ( εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), πως ερμηνεύεται η λέξη “βία”:}}} ” βία η [vía] Ο25α : 1. η (υλική ή ψυχική) πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κπ. άλλο για να του επιβάλει τη δική του θέληση”.                                                    

Μπερδεύτηκα λίγο και δεδομένου του γεγονότος πώς δεν είμαι νομικός, ούτε ειδικός επιστήμονας επ` αυτών, και επίσης δεν είμαι γλωσσολόγος, σκέφτομαι να ζητήσω την γνώμη έγκριτων και εξειδικευμένων (επί του θέματος) προσώπων, μήπως και με ξεμπερδέψουν…//

-Advertisement / Διαφήμιση-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.