ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, μίλησε την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019, στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Στην παρέμβαση του ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι απαραίτητος πυλώνας του διεθνούς συστήματος στο επίκεντρο του οποίου είναι η υποκατάσταση της χρήσης βίας με την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών, καθώς και η υπερίσχυση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο. Τα κράτη φέρουν συλλογική ευθύνη για τη θεσμική προστασία του Δικαστηρίου και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να παραμείνει ανεξάρτητο και ικανό να συνεχίσει να παραγάγει επιτυχές δικαστικό έργο.

Στόχος μας πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού κρατών που έχουν αποδεχθεί την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 36.2 του Καταστατικού του. Το κύρος του Δικαστηρίου πρέπει να διαφυλαχθεί, μέσω της οικουμενικής αποδοχής και εφαρμογής των αποφάσεων του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει πάντα να αφήνεται να ασκεί τις εξουσίες του σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε επίσης στην έκδοση γνωμοδοτήσεων από του Δικαστήριο, μνημονεύοντας ειδικά την φετινή του γνωμοδότηση για τις νομικές συνέπειες του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Τσάγκος από το Μαυρίκιο το 1965, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναβεβαίωσης θεμελιωδών κανόνων δικαίου.

Τέλος, ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε τη σημασία επαρκούς χρηματοδότησης του Δικαστηρίου ώστε αυτό να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την καίρια εντολή του, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων ενώπιόν του.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.