ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τετρακόσιοι εξήντα πέντε μαθητές από πέντε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου θα προσέλθουν στα 17 εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι πολιτειακές εξετάσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας (The Comprehensive Examination in Modern Greek).

Οι μαθητές προέρχονται από 46 Ημερήσια και Απογευματινό Σχολεία από τέσσερα δημόσια και από ένα σχολείο τσάρτερ από τις πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Νέας Ιερσέης, του Κονέκτικατ, της Βιρτζίνια και του Οχάιο.

Οι εν λόγω εξετάσεις διοργανώνονται από το Γραφείο Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Στη σχετική ανακοίνωση τύπου αναφέρεται ότι η Εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας θεωρείται από τις Εκπαιδευτικές Αρχές της Νέας Υόρκης ως μία εξέταση ξένης γλώσσας, η συγγραφή της οποίας γίνεται σε τοπικό επίπεδο από το Γραφείο Παιδείας της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

Από το 2012, η Εξέταση της Νεοελληνικής αξιολογείται από το Γραφείο Αξιολόγησης Γλωσσών / Τμήμα Παιδείας της Πόλης της Νέας Υόρκης (Literacy and Language Assessments Office / NYC Department of Education)

Η Εξέταση ακολουθεί τα standards Επιπέδου Β΄ των διδασκομένων, εκτός της αγγλικής, γλωσσών (LOTE), όπως αυτά περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αξιολογεί την επάρκεια των μαθητών στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και συγκεκριμένα στην εκφορά προφορικού λόγου, στη σύνθεση γραπτού λόγου (έκθεση), καθώς επίσης και στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. 

Προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για να δώσουν την Εξέταση, οι μαθητές θα πρέπει να φοιτούν στην ογδόη τάξη και άνω και να έχουν ολοκληρώσει τρία έτη σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα. 

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία την Εξέταση δύνανται να πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος ξένων γλωσσών και να λάβουν μόρια σπουδών (Credits) σε ξένη γλώσσα στη δευτεροβάθμια ή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης οι μαθητές που παρακολουθούν περισσότερα από δύο έτη σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δίπλωμα Regents with advanced designation (NYCRR §100.5[b][7][v][c]).

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.