ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης μετά από δύο περίπου χρόνια θα αποκτήσει και πάλι γραμματέα (υπάλληλο γραφείου) η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο για την προετοιμασία και την διεξαγωγή της παρέλασης για την 201η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Η απόφαση για την πρόσληψη γραμματέως ελήφθη κατά την διάρκεια της προηγούμενης σύσκεψης της Επιτροπής Παρελάσεως και η επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, η οποία πλαισιώνεται από τους Γιάννη Στρουμπάκη και Δημήτρη Φίλιο έδωσε στην δημοσιότητα την προκήρυξη της θέσης ακολουθώντας τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία των Μη Κερδοσποπικών Οργανισμών (501 c3).

Παραθέτουμε πλήρες κείμενο της προκήρυξης θέσης γραμματέως στην ελληνική:  

Η προκήρυξη της θέσης γραμματέως της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, προσλαμβάνει Υπάλληλο γραφείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Δίγλωσσοι Αγγλικά/Ελληνικά. Αυτή θα είναι μια προσωρινή θέση με ευέλικτο ωράριο σχετικά για την Παρέλαση της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2022. Οι ώρες μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης και να οδηγούν σε Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-5:00 με περιστασιακές υπερωρίες και Σάββατο, ανάλογα με τις  δραστηριότητες της Παρέλασης καθώς θα αυξάνονται.

Ευθύνες εργασίας: Υπεύθυνος/η  για την ακριβή και έγκαιρη τήρηση των αρχείων όλων των μελών της παρέλασης σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες του συστήματος αρχείων. Να βγάζει αντίγραφα, να  στέλνει φαξ, να σαρώνει και να αρχειοθετεί έγγραφα όπως απαιτείται. Να σχεδιάζει, να οργανώνει και να ολοκληρώνει εργασίες σε αποδεκτό χρονικό πλαίσιο και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολλαπλές εργασίες. Να παρέχει βοήθεια για άλλες λειτουργίες γραφείου, όπως υποδοχή, εισαγωγή δεδομένων και γενικά υπηρεσίες γραφείου.

Απαιτήσεις βασικής εκπαίδευσης και εμπειρίας – Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο – Να είναι Δίγλωσσος/η  Αγγλικά-Ελληνικά.  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε γενική διοίκηση γραφείου. Ο μισθός θα είναι ανάλογος της εμπειρίας.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω email: bardisnicholas@yahoo.com  και  dgkesqtcb@yahoo.com.

Η προκήρυξη στην Αγγλική:

The Federation of Hellenic Societies of Greater New York, is hiring an office assistant. Applicants must be Bilingual English/Greek. This will be a temporary flexible hour’s position relating to the Greek Independence Day Parade 2022 which will end on June 5, 2022. The hours may be part time and lead to a Monday through Friday 9:00-5:00 with occasional overtime and Saturday hours’ time as the Parade activities ramp up. 

Job Responsibilities: Responsible for accurate and timely maintenance of all parade members’ records according to the established file system procedures. Copies, faxes, scans and files paperwork as needed. Plan, organize, and complete tasks in an acceptable time frame, manage multiple tasks effectively. Provides backup assistance for other office functions such as reception, data entry and general clerical services.

Basic Education and Experience Requirements – High School diploma or equivalent – Bilingual English-Greek / At least 1 year of experience in general office administration.  The salary will be commensurate with experience.

Applications accepted by email:  bardisnicholas@yahoo.com and dgkesqtcb@yahoo.com.

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.