Ομιλία πρέσβη Κ. Κορνηλίου στην 63ή Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς της Γυναίκας

0
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου, εκπροσώπησε στις 14 Μαρτίου 2019 την Κυπριακή Δημοκρατία στην 63η  Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς της Γυναίκας (CSW63), που λαμβάνει χώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών από τις 11-22 Μαρτίου. Θέμα της φετινής συζήτησης είναι «Από τα Ίσα Δικαιώματα στις Ίσες Ευκαιρίες: Καταπολέμηση των Διακρίσεων εις Βάρος των Γυναικών».

Στην παρέμβαση του ο κ. Κορνηλίου, υπογράμμισε την ισχυρή και σταθερή δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση ίσης πρόσβασης στις ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών με τη θέσπιση νέων νόμων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Επεσήμανε την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και Στρατηγικές που αφορούν θέματα ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που θα βοηθήσουν την κοινωνική προστασία  και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, όπως η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και τη σταδιακή εφαρμογή της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».

Σχετικά με τον Εθνικό Μηχανισμό, σημείωσε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση επικεντρώθηκε στην προετοιμασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και την μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου. 

Επιπλέον, ανέφερε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», ένα κέντρο προστασίας των γυναικών το οποίο φιλοξενεί επαγγελματίες για νομική, ψυχολογική, και ιατρική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας. Ο κ. Κορνηλίου σημείωσε επίσης το διορισμό της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων με αρμοδιότητα την περαιτέρω προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο, καθώς επίσης την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών να διορίσει Σύμβουλο για Θέματα Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στην εξωτερική πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα.

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων, εξακολουθούν να είναι εμπόδια στην υλοποίηση της ισότητας των φύλων.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται δυστυχώς σε πολλούς τομείς, όπως η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, και το χάσμα στην απασχόληση. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειες της για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους» είπε καταληκτικά ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος.

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.