ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος στο μήνυμά του προς τους αρχιερείς, τους ιερείς και διακόνους, τους μοναχούς και μοναχές, τους προέδρους και μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τους Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής αναφέρεται στην Ημέρα των Ευχαριστιών και τους καλεί να αναπέμψουν ευχαριστίες στον Θεό.

Το πλήρες κείμενο του μηνύματος του κ. Ελπιδοφόρου έχει ως εξής:

Προσφιλείς αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η απόδοση ευχαριστιών αποτελεί έκφραση της πίστεώς μας, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας με τον Θεό. Συγκεντρωνόμεθα εν προσευχή ως τέκνα Του για να απευθύνουμε τις  ευχαριστίες μας προς Εκείνον, ως Δημιουργό και Σωτήρα μας.

Τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, το ιερό μυστήριο της ευχαριστίας, κατά το οποίο λαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Ευχαριστούμε για όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για μας, για τη σωτηρία μας, και ευχαριστούμε για τη δύναμη της χάριτός Του μέσα από το μυστήριο.

Στοχαζόμενοι τήν πίστη μας καί προσφέροντας εὐχαριστίες στόν ἑορτασμό τῆς

            Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν, ἄς διαβάσουμε τούς λόγους τοῦ Ψαλμωδοῦ:

            Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα·

            πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ;

            Ἐγενήθη τά δάκρυά μου ἐμοί ἄρτος ἡμέρας καί νυκτός,

            ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου;

            Ταῦτα ἐμνήσθην, καί ἐξέχεα ἐπ’ἐμέ τήν ψυχήν μου:

            ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ·

            ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καί ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορταζόντων. (Ψαλ. 42:1-4)

Σήμερα, η χώρα μας εορτάζει μια μοναδική εορτή, η οποία είναι ριζωμένη στην ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για τα αγαθά της ασφάλειας και της ελευθερίας, και στο αίτημα για θεία καθοδήγηση εν καιρώ εθνικής κρίσεως. Είναι, επίσης, μία ημέρα, κατά την οποία εμείς οι Χριστιανοί, με την έκφραση ευχαριστιών, μπορούμε να φανερώσουμε τη σημασία και προτεραιότητα της πίστεως.

Όπως βεβαιώνεται και από τον Ψαλμωδό, η απόδοση ευχαριστιών είναι πράξη η οποία εκφράζει τον πόθο μας να είμαστε κοντά στο Θεό.

Είναι έκφραση ολοκλήρου του εαυτού μας – ψυχής, καρδιάς, νου και σώματος του πόθου μας να Τον λατρεύουμε και να Τον ευγνωμονούμε για όλα όσα έχει κάνει για μας. Είναι μια αδιάκοπη και αδιαπραγμάτευτη κίνηση να φέρουμε και άλλους μαζί μας στον οίκο του Θεού για από κοινού προσφορά ευχαριστηρίων ύμνων!

Ο ίδιος ψαλμωδός λέει ότι μερικοί θα αμφισβητήσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και της πίστεώς μας, ειδικά σε καιρούς δοκιμασίας. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις στο σύγχρονο κόσμο μας, οι οποίες προσπαθούν να απαλείψουν κάθε αναφορά στον Θεό και την πίστη.

Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη κατανόηση των ευχαριστιών, χωρίς τη σύνδεση της ευγνωμοσύνης με τον σκοπό της ζωής μας, που ενδιαφέρεται μόνο για ασήμαντη αυτοδικαίωση. Με την συμπάθεια και με την αλήθεια, καλούμεθα να είμεθα μάρτυρες της γνήσιας αποδόσεως ευχαριστιών, αυτής η οποία αναφέρεται στην Πηγή της ζωής μας, στον σκοπό της υπάρξεώς μας και στην αιωνιότητα.

Την ευλογημένη αυτή Ημέρα Ευχαριστιών, σας εύχομαι να διάγετε μια όμορφη ημέρα συντροφικότητος με φίλους και συγγενείς. Ευχαριστώ τον Θεό για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους έχετε δείξει και θα δείξετε ευσπλαγχνία σε όσους έχουν ανάγκη, έτσι ώστε και εκείνοι να ευχαριστήσουν τον Θεό. Σας προτρέπω την ημέρα αυτή να γρηγορείτε, στήκετε  εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε (Α´ Κορ. 16:13).

Να είσασθε μάρτυρες του Παντοδυνάμου Θεού ενώπιον όλων, προσφέροντας λόγους ευχαριστιών προς Εκείνον για τις άφθονες ευλογίες και επαγγελίες Του!

Μετά πατρικής εν Χριστώ αγάπης,

† ο Αμερικής Ελπιδοφόρος

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.