Αποκαλυπτικό: Γιατί Δασκαλόπουλος και Λάτση δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ για τις τεράστιες υπεραξίες από την VIVA

0
Δημήτρης Δασκαλόπουλος – Μαριάννα Λάτση – Χρήστος Σταϊκούρας. Φωτογραφία: www.mononews.gr

ΑΘΗΝΑ. (https://www.mononews.gr/) Τα επιχειρηματικά «νερά» της Ελλάδας τάραξε το deal της JPMorgan με την Viva Wallet. Ο αμερικανικός κολοσσός αποκτά το 49% της ελληνικής εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών, αφού αποτίμησε το 100% της επιχείρησης κοντά στα 2 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα να… χρυσώνει τους μετόχους που πουλούν τα μερίδιά τους.

Οι τρεις μέτοχοι της μειοψηφίας (Hedosophia fund με 24,5%, το family office  της Μαριάννας Λάτση με 13,5% και η Deca Investment του Δημήτρη Δασκαλόπουλου με 10,5%) αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους περίπου 720 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως σημειώνουν γνώστες της αγοράς, οι εν λόγω επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη φορολόγηση της υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων.

Σημειώνεται πως ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε.

Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.

Γιατί απαλλάσσονται από το φόρο

Σε επικοινωνία του Mononews με ελεγκτικές εταιρείες για τον τρόπο φορολόγησης των υπεραξιών, έγινε γνωστό πως από τις βασικές αρχές του φορολογικού δικαίου προκύπτει πως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε μια εγχώρια εταιρεία, απαλλάσσονται από τη φορολόγηση υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων, κάτι που ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες.

Με άλλα λόγια, αυτό ισχύει για το «family office» της Μαριάννας Λάτση (που σύμφωνα με πηγές της αγοράς έχει έδρα στην Ελβετία) και το Hedosophia fund με έδρα το Λονδίνο.

Ωστόσο, από τη φορολόγηση απαλλάσσεται και η Deca Investment του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, με έδρα στην Ελλάδα.

Πριν από σχεδόν δυο χρόνια, κατατέθηκε διάταξη στη Βουλή με την οποία ορίζεται πως από την εν λόγω φορολόγηση απαλλάσσονται και οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα, με βάση το άρθρο 48Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., όπως ισχύει, και β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και
δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες».

Η εν λόγω διάταξη υιοθετήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει κίνητρα σε επιχειρήσεις, οι οποίες ήθελαν να συμμετέχουν σε εγχώριες επιχειρήσεις, αλλά για φορολογικούς κυρίως λόγους, ιδρύονταν σε χώρες, όπως η Κύπρος.

Γι΄ αυτό το λόγο, αποφασίστηκε να ενσωματωθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε η χώρα μας να προσελκύσει αυτούς τους επενδυτές.

Θα πρέπει να σημειωθεί, δε πως οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται στην Ελλάδα από τη φορολόγηση της υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων, θα φορολογηθούν στις χώρες που έχουν την έδρα τους, ανάλογα με το φορολογικό σύστημα που ισχύει στην κάθε περίπτωση.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, με βάση το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, αν προκύπτει υπεραξία σε φυσικό πρόσωπο (αν δηλαδή ο μέτοχος που πουλά το μερίδιό του είναι φυσικό πρόσωπο και όχι εταιρεία) τότε θα φορολογηθεί αυτοτελώς, με συντελεστή 15% , κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της Viva Wallet.

Το «χρυσό» deal για τους τρεις μετόχους

Σύμφωνα με τη συμφωνία ανάμεσα στη Viva Wallet και τη JPMorgan:

  • Το Hedosophia fund, το μερίδιο του 24,5% τιμολογείται στην περιοχή των 430 εκατ. δολαρίων
  • Το «family office» της Μαριάννας Λάτση που κατείχε το 13,5% της Viva Wallet η αξία πώλησης υπολογίζεται στα 220 εκ δολάρια και
  • Το Deca Investment που ελέγχει περί το 10,5% θα λάβει περίπου 150-160 εκατ. δολάρια.

Σημειώνεται πως το «family office» της κας Λάτση είχε συμμετάσχει το 2014 στη Viva Wallet με κεφάλαια 7,8 εκατ. δολαρίων (6 εκατ. ευρώ), η Deca Investments το 2018 είχε καταβάλει 18,3 εκατ. δολάρια (περίπου 13 εκατ. ευρώ) για να εισέλθει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και το Hedosophia fund είχε συμμετάσχει με κεφάλαιο 80 εκατ. ευρώ.

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.