Απίστευτο: Έκοψαν σε υπερήλικα Ελληνα Βορειοηπειρώτη επίδομα 360 ευρώ – Δικαιώθηκε στο Δικαστήριο

0
Τα ευρώ

Το δρόμο για δικαίωση δεκάδων ομογενών, που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία των ανασφάλιστων υπερηλίκων στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη εξωτερικού, ανοίγει η απόφαση.

Απίστευτο: Έκοψαν σε υπερήλικα ομογενή επίδομα 360 ευρώ, γιατί έπαιρνε 100 ευρώ σύνταξη από το εξωτερικό – Μη νόμιμη η περικοπή λέει το Δικαστήριο

Για το… υπέρογκο ποσό σύνταξης των περίπου 100 ευρώ, που στοιχειοθέτησε ομογενής στην Αλβανία, στερήθηκε το επίδομα των 360 ευρώ που προέβλεπε ο νόμος για παροχή οικονομικής βοήθειας σε ασθενέστερους υπερήλικες πολίτες και είχε λάβει από το 2005.

Ωστόσο, ο μνημονιακός νόμος του 2012 αυστηροποίησε τις προϋποθέσεις και εξαίρεσε όσους λάμβαναν κάποια άλλη σύνταξη από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να κοπεί το επίδομα από τις αρχές του 2013. Ο ίδιος άσκησε προσφυγή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. 

Πρωτοδικείο: Παράνομη περικοπή επιδόματος σε υπερήλικα ομογενήADVERTISING

Ήρθε, όμως, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών που με απόφαση – σταθμό και άλλους δικαιούχους ομογενείς να ακυρώσει την απόφαση του ασφαλιστικού φορέα για διακοπή του επιδόματος και να αναπέμψει την υπόθεση για επανεξέταση.

Στο σκεπτικό της απόφασης, τονίζεται πως δεν επαρκεί η αιτιολογία για την κατάργηση του επιδόματος πως οι διατάξεις του νόμου του 2012 κρίθηκαν αναγκαίες  μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο περιστολής των δημοσίων δαπανών προς αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και λήψης μέτρων εξυγίανσης των ασφαλιστικών φορέων.

Παράλληλα, το Δικαστήριο παραπέμπει και σε μεταγενέστερο νόμο του 2016, βάσει του οποίου ορίστηκε πως είναι δυνατή η λήψη του επιδόματος σε περίπτωση που η σύνταξη του εξωτερικού είναι μικρότερη αυτού, οπότε οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούνται το ποσό της διαφοράς. 

Πρωτοδικείο: Παράνομη περικοπή επιδόματος σε υπερήλικα ομογενή

Δεν εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία

«Η κατάργηση του θεμελιωμένου στο άρθρο 1 του ν. 1296/1982 δικαιώματος του προσφεύγοντος στην ένδικη παροχή, κατόπιν επανεξέτασης της περίπτωσής του, υπό το πρίσμα των νέων, αυστηρότερων διατάξεων της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, συνιστά επέμβαση στο, κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., σχετικό περιουσιακό του δικαίωμα, για την οποία δεν εξασφαλίζεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η απαιτούμενη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του προαναφερόμενου γενικού συμφέροντος που υπαγόρευσε τη θέσπιση των οικείων διατάξεων και του θεμελιωμένου, ήδη από το έτος 2005, συνταξιοδοτικού δικαιώματος του προσφεύγοντος» επισημαίνει η απόφαση.

Και προσθέτει: «Τούτο διότι δεν πρόκειται για εύλογη επέμβαση στο εν λόγω περιουσιακό του δικαίωμα, με τη μορφή μείωσης ή περικοπής, αλλά για πλήρη κατάργησή του, με αποτέλεσμα ο προσφεύγων να επωμισθεί ένα υπερβολικό και δυσανάλογο βάρος, το οποίο, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη το ευρύ περιθώριο εκτίμησης του Κράτους στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους προεκτεθέντες λόγους δημοσίου συμφέροντος (αντιμετώπιση ενός ιδιαιτέρως σοβαρού δημοσιονομικού προβλήματος και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών)». 

Πρωτοδικείο: Παράνομη περικοπή επιδόματος σε υπερήλικα ομογενή

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Σύμφωνα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο, «η επίμαχη διάταξη, η εφαρμογή της οποίας συνεπάγεται την πλήρη κατάργηση του δικαιώματος στην εν λόγω παροχή και των ανασφάλιστων υπερήλικων που τυγχάνουν δικαιούχοι ιδιαιτέρως χαμηλών, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, συντάξεων φορέων κοινωνικών ασφάλισης του εξωτερικού, όπως τυγχάνει εν προκειμένω ο προσφεύγων, παραβιάζει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, την αρχή της αναλογικότητας».

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται «η επέμβαση, στο ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, υπό τη μορφή της νέας, επί το δυσμενέστερο, επανεξέτασης των προϋποθέσεων ήδη χορηγηθείσας σύνταξης σε αυτόν, καταλήγει σε πλήρη έκπτωσή του από αυτό, αν ο τελευταίος λαμβάνει σύνταξη από φορέα κοινωνικής ασφάλισης του εξωτερικού, η οποία υπολείπεται αισθητά του ορίου των 360,00 ευρώ και δεν επαρκεί, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσής του, όπως εν προκειμένω που ο προσφεύγων λαμβάνει σύνταξη από την Δημοκρατία της Αλβανίας ποσού 14.785 λεκ (103,495 ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2013) μηνιαίως».

Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο καταλήγει: «Η ερειδόμενη στην ανωτέρω διάταξη 3453/2.8.2013 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ι1 Μητρώου Συνταξιούχων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. περί διακοπής χορήγησης στον προσφεύγοντα σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα είναι μη νόμιμη και επομένως έσφαλε το, κατά το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όργανο του Ο.Γ.Α. που με την προσβαλλόμενη απόφασή του απέρριψε σιωπηρώς, λόγω άπρακτης παρέλευσης του τριμήνου, την ένσταση του προσφεύγοντος κατ’ αυτής, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη προσφυγή».

 Πρωτοδικείο: Παράνομη περικοπή επιδόματος σε υπερήλικα ομογενή

Ανοίγει ο δρόμος για προσφυγές

«Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθ. 6153/2021 απόφασή του έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου που απαγορεύει στον ανασφάλιστο υπερήλικα τη λήψη του επιδόματος των 360 ευρώ, επειδή λαμβάνει μικρή σύνταξη ή επίδομα από άλλη χώρα!!» αναφέρει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

«Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για μαζικές προσφυγές ομογενών» επισημαίνεται με τον πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ να χαιρετίζει την έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης που δικαιώνει χιλιάδες φτωχούς συνταξιούχους.

Πηγή: https://www.dikastiko.gr/

-Advertisement / Διαφήμιση-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.