ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνήλθε εκτάκτως προκειμένου να συζητήσει την επιστολή και το ψήφισμα που επρόκειτο να τεθούν επί τάπητος στην επικείμενη κληρικολαϊκή συνέλευση και το οποίο έθετε όρια ηλικίας για τους Ιεράρχες και την απέρριψε ομοφώνως.

Πρόκειται για την επιστολή που ο αρχιερατικός επίτροπος, π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, απέστειλε μία ημέρα πριν στον Constantine Caras, πρόεδρο της διοικητικής επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου μέσω της οποίας πρότεινε να τεθεί επί τάπητος στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση η συνταξιοδότηση των ιεραρχών σε ηλικία 75 ετών. Η επιστολή και το ψήφισμα κοινοποιήθηκαν στα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και αποκαλύφθηκαν από την ιστοσελίδα «Pappas Post».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής έχει ως εξής: Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνήλθε σήμερον εις έκτακτον τηλεδιάσκεψιν κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου με αποκλειστικόν αντικείμενον την προκληθείσαν προσφάτως δημοσίαν συζήτησιν εκ της γενομένης επισήμου προτάσεως προς τροποποίησιν του συνταξιοδοτικού προγράμματος των αρχιερέων.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, δηλούται ότι συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υφίσταται όριον ηλικίας εις την άσκησιν των καθηκόντων των ιεραρχών. Η παραίτησις η μη ιεράρχου τινός εκ της ενεργού υπηρεσίας επαφίεται αποκλειστικώς εις την προσωπικήν επιλογήν και κρίσιν εκάστου αρχιερέως. Περαιτέρω, σημειούται ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουδαμού εφαρμόζεται το μέτρον τούτο του ορίου ηλικίας.

Συμπερασματικώς, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος απορρίπτει την γενομένην πρότασιν υπό την μορφήν σχεδίου αποφάσεως της προσεχούς Κληρικολαικής Συνελεύσεως του τρέχοντος έτους 2020, διά τον επιπλέον λόγον ότι τοιαύται αποφάσεις εκφεύγουν της αρμοδιότητος οιασδήτινος Κληρικολαικής Συνελεύσεως, μη δυναμένης να αποφαίνεται επί δογματικών και κανονικών ζητημάτων.

Οι ιεράρχαι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακονούν τον λαόν του Θεού με πνεύμα αυτοθυσίας, αγάπης και αφοσιώσεως, αφιερώνοντας όλην τους την ζωήν εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.