Φανάρι: Πρώτη συνεδρίαση για το Σύνταγμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

0
Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Μέσα σε αδελφικό και εποικοδοιμητικό κλίμα ξεκίνησαν την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 στο Φανάρι υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, οι εργασίες της αρμόδιας δεκαμελούς Μικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα της αναθεώρησης του ισχύοντος Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στη σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εκδόθηκε μετά το πέρας των εργασιών, σημειώνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής αναγνώρισαν την αναγκαιότητα τροποποιήσεων επί του κειμένου του Συντάγματος με σκοπό την εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών του Ορθοδόξου ποιμνίου στην Αμερική, την ενίσχυση της ενότητας εντός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του κανονικού δεσμού αυτής με την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση του Συνταγμάτος έχει σκοπό την ευθυγράμμιση της λειτουργικής πράξης της Αρχιεπισκοπής προς την τυπική τάξη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο της Επιτροπής θα συνεχιστεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκηδόνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, σήμερον, 13ην Ἰανουαρίου 2023, ἐγένετο ἡ ἐναρκτήριος συνεδρία τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ συσταθείσης ἁρμοδίας δεκαμελοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ἡ ὅλη συζήτησις καί ἀνταλλαγή γνωμῶν ὑπῆρξε κατατοπιστική καί δημιουργική καί ἐγένετο ἐν ἀδελφικῷ καί ἐποικοδομητικῷ πνεύματι. Ἀνεγνωρίσθη ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ἀναγκαιότης τροποποιήσεων ἐπί τοῦ κειμένου τοῦ Συντάγματος πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ προσφιλοῦς ὀρθοδόξου ποιμνίου ἐν Ἀμερικῇ καί ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐνισχύσεως τῆς ἑνότητος ἐντός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ κανονικοῦ δεσμοῦ αὐτῆς μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καθώς καί τῆς εὐθυγραμμίσεως τῆς λειτουργικῆς πράξεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός τήν τυπικήν τάξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἀπεφασίσθη ὅπως τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συνεχισθῇ τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος.

Πηγή: https://www.orthodoxianewsagency.gr/

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.