Υπηρεσίες

O όμιλος «Anamniseis Media Group LLC» ήρθε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε και να προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες στην αξιοποίηση των παρακαταθηκών και την διαιώνιση της μνήμης των προσφιλών μας.

Οι Αναμνήσεις :

  • ερευνούν, αξιολογούν και αξιοποιούν τα δεδομένα και τα γεγονότα για την συγγραφή της ιστορίας των προσφιλών μας
  • δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα www.anamniseis.net, στο Face Book και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ιστορίες των προσφιλών μας προσώπων.
  • Προβάλλοντας τα επιτεύγματα και το έργο των προσφιλών μας προσώπων απαλύνουν τον πόνο που συνοδεύει την απώλειά τους.
  • Βάσει της επιθυμίας της οικογένειας εκτυπώνουν σε καλαίσθητα φυλλάδια την ιστορία ούτως ώστε όσοι συμμετέχουν στο επισκεπτήριο είτε και στην νεκρώσιμη ακολουθία να μάθουν περισσότερα για την ζωή, το έργο και την προσφορά των εκλιπόντων,
  • Εάν η οικογένεια επιθυμεί αναλαμβάνει την εκτύπωση της ιστορίας σε φωτογραφείο και την τοποθέτησή της σε κορνίζα βάσει της τιμολογιακής πολιτικής των Αναμνήσεων.
  • Παρέχει στα Γραφεία Τελετών, στα Ανθοπωλεία, Κοιμητήρια και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους και να διαφημίσουν το έργο τους.
  • Θα εκδίδει σε ειδικό τόμο της ιστορίες του έτους και με την πάροδο του χρόνου θα δημιουργήσει την δική της βιβλιοθήκη. 
  • Οι συνεντεύξεις, τα άρθρα και οι στήλες της ιστοσελίδας παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες της να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.
  • Η δωρεάν παραχώρηση των ιστοριών στα Γραφεία Τελετών θα τους παράσχει την δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις ιστοσελίδες τους.

Μελλοντικές Υπηρεσίες

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αποτελούν μόνο την αρχή.