Σκοπός

Ο όμιλος «Anamniseis Media Group LLC» ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2018 με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στόχος της είναι η καταγραφή των ιστοριών των ομογενών και η παροχή της δυνατότητας στους τεθλιμμένους, συγγενείς και φίλους να αισθανθούν υπερήφανοι για το έργο των προσφιλών τους προσώπων και για την διαιώνιση της μνήμης τους.

Η πολυετής δημοσιογραφική εμπειρία, η συνέπεια, ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των άλλων σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι «Αναμνήσεις» φιλοδοξούν να παράσχουν στην οικογένεια και στους συγγενείς των αειμνήστων την δυνατότητα να μοιραστούν με το ευρύτερο κοινό την υπερηφάνεια για την δράση, την προσφορά και τα επιτεύγματα των προσφιλών τους και συνάμα να κατατάξουν τους εκλιπόντες στο «Πάνθεον του Ελληνισμού».

Το «Πάνθεον του Ελληνισμού το οποίο αποτελεί μια από τις κυριότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.anamniseis.net θα αποτελέσει το ηλεκτρονικό αρχείο των ιστοριών των Αθανάτων.

Οι «Αναμνήσεις» θα αντλήσουν πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό από τους οικείους και συνάμα θα διεξάγουν έρευνα – όταν και όποτε επιβάλλεται – τόσο για την άντληση νέων στοιχείων, όσο και την διασταύρωση των πληροφοριών ούτως ώστε η ιστορία να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Οι «Αναμνήσεις» δεν θα επαναπαυτούν με την ανάρτηση των ιστοριών στην ιστοσελίδα www.anamniseis.net, στο Face Book και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φιλοδοξούν να εκδώσουν σε βιβλίο όλες τις ιστορίες του έτους και με την πάροδο του χρόνου να δημιουργηθούν τόμοι.

Οι «Αναμνήσεις» μέσω των συνεντεύξεων θα προβάλλουν και το έργο και την προσφορά των Γραφείων Τελετών, Ανθοπωλείων, Κοιμητηρίων και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου που ανήκουν σε ομογενείς, καθώς και εκείνων που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ομογενών.